Afkortingen… handig en efficiënt, zolang iedereen ze kent.

Geschreven teksten dienen duidelijk te zijn, to the point en vooral niet te lang. Afkortingen kunnen u hierbij helpen, mits zij algemeen bekend zijn. Immers, SMS- of Whatsapp berichten die uit letters en/of getallen bestaan zijn, met name voor oudere generaties, maar moeilijk te ontcijferen en sowieso niet bedoeld voor de meer officiële of zakelijke teksten. Maar hoe weet u nu of de afkorting die u wilt gebruiken juist is?

De periode dat u de Dikke van Dale er bij moest pakken om u er van te verzekeren dat de door u gebruikte afkorting juist is, is voorbij. Ook hoeft u deze boeken niet meer te raadplegen om een betekenis van een afkorting te achterhalen. Een snelle controle op www.afkortingskoning.nl is vaak een stuk sneller.

U vindt op deze website een overzicht van de meest voorkomende afkortingen in de Nederlandse taal. Per letter van het alfabet wordt een duidelijk overzicht getoond van de opgenomen afkortingen en hun betekenis. Ook als er meerdere betekenissen bestaan voor eenzelfde afkorting.

Een ander, zeer handig, overzicht is de weergave van de ISO afkortingen van landen. ISO zegt u? Inderdaad, ook een afkorting. Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Juist omdat afkortingen alleen handig zijn wanneer deze algemeen bekend zijn, hebben 163 landen de “handen ineen geslagen” om o.a. dezelfde afkortingen te gebruiken m.b.t. een verkorte weergave van landen.

Kortom, www.afkortingskoning.nl is de site om snel afkortingen te controleren of de betekenis ervan op te zoeken.

Geef een reactie