Grootte en toepassingen van het A3 papierformaat

  • Fritsie
  • 16 oktober 2018

Papierformaten volgens de ISO 216 A serie

Sinds jaar en dag zijn in Europa en Japan papierformaten in gebruik volgens de ISO 216 A serie standaard. In deze serie zijn de diverse formaten geordend naar hun afmetingen, waarbij A0 de grootste is en A10 de kleinste. Tussen A0 en A10 ligt een wijd bereik aan afmetingen, ieder aangeduid met een opeenvolgend nummer (A0, A1, A2…A10), en elk nummer heeft een afmeting dat de helft is van zijn voorganger. Zo verkrijgt men bijvoorbeeld het formaat A1 door een A0 in tweeën te delen, en ziet een A2 het levenslicht door een A1 in twee te splitsen. De grootte van deze en de andere formaten in de serie zijn uitgedrukt in millimeters, centimeters of inches.

Het A3-formaat

Een van de meest populaire papierformaten is het A3-formaat, dit is de helft van een A2-formaat. De lengte en breedte van een A3 zijn respectievelijk 297 mm (11.69 inch) en 420 mm (16.54 inch), waardoor dit formaat met name geschikt is voor drukwerk. Ook bestaat er een A3+ formaat, de lengte en breedte hiervan zijn respectievelijk 329 mm (13 inch) en 483 mm (19 inch).
Mocht je als gebruiker iets willen printen op A3-formaat, let er dan goed op welk formaat is ingesteld; het kan zomaar zijn dat het is ingesteld voor A3+ in plaats van A3. Bedenk ook goed dat de afmetingen van een A3 of A3+ formaat standaard als staand zijn weergegeven; de notatie hiervan is lengte x breedte, en de kortste zijden zijn de bovenkant en onderkant. Als de notatie is omgedraaid (breedte x lengte) dan spreekt men van een liggend formaat, waarbij de kortste zijden nu de zijkanten zijn.
Ook het gewicht van het papier speelt een rol bij het A3-formaat, dit is bepaald per vierkante meter. Hoe zwaarder het gewicht, hoe steviger het eindresultaat is (maar ook duurder). Minder gewicht betekent niet alleen een goedkoper product, maar ook een van minder kwaliteit. Kies bij twijfel voor het aanbevolen gewicht, wat doorgaans is gegeven bij de diverse toepassingen.

Toepassingen van het A3-formaat

Onder de vele toepassingen valt veel drukwerk, bijvoorbeeld posters. In vergelijking met A1 en A2 formaten is een A3 ideaal om een poster op te drukken en te gebruiken in kleine omgevingen, zoals in winkels en op beurzen. In zulke omgevingen is dit formaat ook geschikt om folders en flyers te creëren; vouw maar eens een A3 dubbel of driedubbel en men krijgt een net folderboekje. Ook binnen bedrijven is de A3 een gewild formaat, de afmetingen ervan zorgen voor professioneel ogende displays. Daarnaast komt men in de horeca veelvuldig A3-formaten tegen; restaurants bijvoorbeeld drukken hun placemats op dit formaat. Bovendien zijn werktekeningen vaak gemaakt op een A3-formaat, omdat het net iets meer ruimte en detail kan bieden dan een A4-formaat.


Oppervlakte cirkel berekenen

  • Fritsie
  • 5 oktober 2018

oppervlakte cirkelRadius en diameter van een cirkel

Dankzij de online tool op maatmeten.nl kun je makkelijk de cirkel oppervlakte berekenen met het invoegen van de straal. De straal van een cirkel overeenkomt met het lijnstuk dat het middelpunt van een cirkel aan één van de punten van de cirkel. Ter vereenvoudiging wordt de lengte van ditzelfde segment ook radius genoemd. De straal van een cirkel wordt vaak waargenomen bij de letter r (of R). De diameter van een cirkel is inmiddels een segment dat twee verschillende punten van de cirkel door het midden daarvan.

Wat de straal betreft, wordt de lengte van dit segment ook wel diameter genoemd. De diameter van een schijf wordt vaak aangegeven met de letter d (of D)

Formule om het oppervlakte van een cirkel

Het volstaat om de constante  pi (π) te vermenigvuldigen met de straal r kwadraat. Wat kan worden vertaald door de formule:

Gebied van een cirkel A = π xr 2. Het getal ‘pi’ speelt hierbij een belangrijke rol waardoor je het best gebruik kunt maken van onze website maatmeten.nl. Pi heeft namelijk oneindig veel cijfers na de komma. De computer berekent deze nauwkeuriger dan de standaardmaat 3.14. Zo heb je de meest perfecte oppervlakte van een cirkel berekend.


Afkortingen… handig en efficiënt, zolang iedereen ze kent.

  • Fritsie
  • 5 oktober 2018

Geschreven teksten dienen duidelijk te zijn, to the point en vooral niet te lang. Afkortingen kunnen u hierbij helpen, mits zij algemeen bekend zijn. Immers, SMS- of Whatsapp berichten die uit letters en/of getallen bestaan zijn, met name voor oudere generaties, maar moeilijk te ontcijferen en sowieso niet bedoeld voor de meer officiële of zakelijke teksten. Maar hoe weet u nu of de afkorting die u wilt gebruiken juist is?

De periode dat u de Dikke van Dale er bij moest pakken om u er van te verzekeren dat de door u gebruikte afkorting juist is, is voorbij. Ook hoeft u deze boeken niet meer te raadplegen om een betekenis van een afkorting te achterhalen. Een snelle controle op www.afkortingskoning.nl is vaak een stuk sneller.

U vindt op deze website een overzicht van de meest voorkomende afkortingen in de Nederlandse taal. Per letter van het alfabet wordt een duidelijk overzicht getoond van de opgenomen afkortingen en hun betekenis. Ook als er meerdere betekenissen bestaan voor eenzelfde afkorting.

Een ander, zeer handig, overzicht is de weergave van de ISO afkortingen van landen. ISO zegt u? Inderdaad, ook een afkorting. Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Juist omdat afkortingen alleen handig zijn wanneer deze algemeen bekend zijn, hebben 163 landen de “handen ineen geslagen” om o.a. dezelfde afkortingen te gebruiken m.b.t. een verkorte weergave van landen.

Kortom, www.afkortingskoning.nl is de site om snel afkortingen te controleren of de betekenis ervan op te zoeken.