Oppervlakte cirkel berekenen

oppervlakte cirkelRadius en diameter van een cirkel

Dankzij de online tool op maatmeten.nl kun je makkelijk de oppervlakte van een cirkel eenvoudig berekenen me het invoegen van de straal. De straal van een cirkel overeenkomt met het lijnstuk dat het middelpunt van een cirkel aan één van de punten van de cirkel. Ter vereenvoudiging wordt de lengte van ditzelfde segment ook radius genoemd. De straal van een cirkel wordt vaak waargenomen bij de letter r (of R). De diameter van een cirkel is inmiddels een segment dat twee verschillende punten van de cirkel door het midden daarvan.

Wat de straal betreft, wordt de lengte van dit segment ook wel diameter genoemd. De diameter van een schijf wordt vaak aangegeven met de letter d (of D)

Formule om het oppervlak van een cirkel

Het volstaat om de constanteπte pi te vermenigvuldigen met de straal r kwadraat. Wat kan worden vertaald door de formule:

Gebied van een cirkel A = π xr 2. Het getal ‘pi’ speelt hierbij een belangrijke rol waardoor je het best gebruik kunt maken van onze website maatmeten.nl. Pi heeft namelijk oneindig veel cijfers na de komma. De computer berekent deze nauwkeuriger dan de standaardmaat 3.14.